Sirdal Veteranvogn Klubb

Styret

Styret består av:

 • Leder: Ole Tamburstuen
 • Tlf: 90612291, e-post: oletam@live.no
 • Sekretær/kasserer: Helga Lindland
 • Tlf: 47755155, e-post: helgalindland@me.com
 • Styremedlem, LMK kontakt: Johannes Hompland
 • Tlf: 99404344, e-post: jhompl@online.no
 • Styremedlem: Dag Ståle Åsen
 • Tlf: 98668601, e-post: dagstaleasen@hotmail.com
 • Styremedlem: Per Bjørnestad
 • Vararepresentant: Torgny Bjarne Sinnes
 • Tlf: 90157274, e-post: torgnb-s@online.no

Kontakt oss på: post@sirdalvk.no

Kontaktperson for LMK forsikring hos If: Glenn Pedersen tlf: 48850177, glenn.pedersen@if.no