Sirdal Veteranvogn Klubb

Styret

Styret består av:

  • Leder: Ole Tamburstuen
  • Tlf: 90612291, e-post: oletam@live.no
  • Sekretær/Kasserer: Aadne Lindø
  • Tlf: 48036690, e-post: aadlind@online.no
  • Styremedlem, LMK kontakt: Johannes Hompland
  • Tlf: 99404344, e-post: jhompl@online.no
  • Styremedlem: Dag Ståle Åsen
  • Tlf: 98668601, e-post: dagstaleasen@hotmail.com
  • Styremedlem: Oddbjørn Bjørnestad
  • Tlf: 91611633, e-post: oddy71@online.no

Kontakt oss på: post@sirdalvk.no

Kontaktperson for LMK forsikring hos If: Glenn Pedersen tlf: 48850177, glenn.pedersen@if.no