Sirdal Veteranvogn Klubb

Klubbens logo

Da Sirdal Veteranvogn Klubb skulle ha ny logo, var det viktig å finne en som både kunne henvise til klubben og til Sirdalen. Da Sirdal Kommune allerede bruker tre ryper i kommunevåpenet sitt, og ”Sirdalsrypa” dukker opp både titt og ofte på tilstelninger i dalen, så falt tanken snart på tegningen som var brukt i avisen Sirdølen. Denne tegningen var nå ledig etter at avisen gikk inn og vi fikk tillatelse av Oddvar Tjomlid til å bruke den til logo i klubben. Nå er jo også Sirdal fra gammelt av kjent for gode rypeforekomster og det var en svært viktig næringskilde på fjellgårdene og da spesielt i Øvre Sirdal. Så da var tanken å sette denne fargerike tegningen inn i et bildekk med hvit ring, som da kunne vise til at dette var logoen til en bilklubb. Vi fikk da laget denne logoen gratis og med noen justeringer ble navnet til klubben lagt rundt hjulet på toppen og ”Etbl 2015” i bunnen. Den ferdige logoen ble så sendt ut på e-post til alle medlemmene og det var enighet om å ta logoen i bruk. Logoen er fargerik, morsom og gir et godt blikkfang. Man får lett øye på logoen. Og det er vel det en logo er til for?

Litt info om betydningen av rypefangst i dalen.

I årboka til Historielaget står det at rypefangst var den viktigste binæring i dalen. Eksempelvis kunne en grunneier i 1915 fange 1000 ryper på vinteren. Pris pr stk var ca 50 øre og unge gutter kunne oppnå en dagslønn på kr 5. Samlet rypefangst for et godt år i Sirdal var ca 50 000 ryper. Det vil si en ca inntekt på kr 25 000 og det var mye penger i 1915.

logo_Sirdal