Sirdal Veteranvogn Klubb

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2018

Årsmøte for 2018 var i lokaler på brannstasjonen på Tonstad, Det var

23 stk som var tilstede.

   1. Årsberetning ble godkjent uten kommentarer.

   2. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

   3. Det var kommet inn 4 forslag som ble behandlet .

    a) forslag om endring av navn, ble nedstemt mot 5 stemmer.

    b) Familiekontingent , enstemmig vedtatt

    c) Utvidelse av styret med en vararepresentant, enstemmig vedtatt.

    d) Skrivemåten av klubbens navn. Ble nedstemt mot 5 stemmer.

   4. Valg.

    Det nye styret blir slik:

    Leder Ole Tamburstuen . Gjenvalgt

    Sekreter /kasserer Helga Lindland. Ny

    Styremedlem. Johannes Hompland. Ikke på valg.

    Styremedlem, Oddbjørn Bjørnestad. —— « —–

    Styremedlem, Dag Ståle Åsen —— « ——

    Vararepresentant Bjarne Torgny Sinnes. Ny

Leder takket Ådne Lindø som går ut av styret for det arbeidet og den innsatsen han har gjort for klubben, og overrakte blomster og gave.

    1. Så var det kaffe og bevertning og etterpå var det videovisning av den flotte veteranbussen «Turisten» som Sirdal kommune eier.

    2. Møtet sluttet av kl.20 00

Ole Tamburstuen